js 获取当天凌晨的时间戳,几天前凌晨的时间戳

// 获取当天 0 点的时间戳 
var timeStamp = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)) / 1000;
 // 一天是86400秒 故 7 天前的时间戳为 
var SevenDayAgo = timeStamp - 86400 * 7; 

您可以选择一种方式赞助本站